วิธีการดาวน์โหลด

1. กด ดาวน์โหลดคลิ๊ก หรือ เล่มที่ต้องการจะโหลด  > รอสักครู่ >


2. กด ที่มุมบนขวามือ > รอสักครู่  >

3.ติ๊กตรง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
** บางครั้งจะมีการตรวจสอบโดยการ คลิกรูปภาพให้ถูกต้อง หรือ อื่นๆ ดังรูปด้านล่าง **
4.  รอ 3 วินาที แล้วกด GET LINK5. จากนั้นจะปรากฎไฟล์ที่จะดาวน์โหลดจาก mega  และกดดาวน์โหลดที่ download through your browser1 ความคิดเห็น: