ครีบหัก

ครีบหัก เรื่องสั้นสะท้อนภาพชีวิต การดำรงอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ถูกหลงลืม ของ ประภัสสร เสวิกุล ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2534

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น