ก่อกองทราย

 เรื่องสั้นชุด “ก่อกองทราย”ของไพฑูรย์ ธัญญา มีลักษณะที่แสดงถึงชีวิตและธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสากล ดังเช่นมนุษย์ทั่วไปในโลกพึงจะเป็นและในขณะเดียวกันก็มีสีสันชีวิตของท้องถิ่นและความเป็นไทยทั้งในด้านถ้อยคำ และการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่อง เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย แสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น