วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Ninku PDF

เรื่องราวใน Ninku เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก 12 ปีซึ่งเป็นนักรบที่มีประสิทธิภาพจากโรงเรียน Ninku ของศิลปะการต่อสู้รูปแบบที่ ผสม ninjutsu และคาราเต้


                         

    
                                เล่ม 1
                                เล่ม 2
                                เล่ม 3
                                เล่ม 4
                                เล่ม 5
                                เล่ม 6
                                เล่ม 7
                                เล่ม 8
                                เล่ม 9 จบ

1 ความคิดเห็น: