วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Haru (HAL) (End) JPG

"ผมกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้คุรุมินึกที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป..." "คุรุมิ" สูญเสีย "ฮัล" คนรักของเธอจากอุบัติเหตุเครื่องบิน จึงทำให้เธอหมดซึ่งกำลังใจที่จะมีชีิวิตต่อไป แต่แล้ว "โรโบฮัล" หุ่นยนต์ที่หน้าเหมือนฮัลก็ถูกส่งมาหาเธอที่บ้าน...
1 ความคิดเห็น: