วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

ภูตลมโคจิโร่ [End] [PDF]

เรื่องราวความขัดแย้งกันระหว่างโรงฝึกการต่อสู้ 2 แห่ง โดยโคจิโร่แห่งสำนักต่อสู้นินจาฟุมะ ถูกส่งให้ไป Hakuo Gakuin โรงฝึกที่กำลังเผชิญความยากลำบากจากการมาของ Seishikan โรงฝึกสุดแกร่ง โดยโคจิโร่ จะต้องต่อสู้กับคนของสำนักยาฉะ ที่แฝงตัวอยู่ในโรงฝึก Seishikan
ดาวน์โหลด 

1 ความคิดเห็น: