วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

RAHXEPHON ศึกล้างพันธ์ุมนุษย์ [End] [PDF]

สมัยยังเด็กแม่ชอบอ่านนิทานเรื่องพ่มดมหัศจรรย์แห่งออซให้ฟังบ่อยเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ไม่พอใจในโลกที่ตัวเองอยู่จึงข้ามสายรุ้งไปยังโลกใบใหม่ ..
ดาวน์โหลด 2 ความคิดเห็น: