วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Two Scarlet Sacraments Under the Starry Sky [End] [PDF]

เมื่อหมอกแดงได้แผ่ขยายออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุและปกคลุมไปทั่วเก็นโซเคียว จึงเป็นหน้าที่ของมิโกะแห่งฮาคุเรย์ที่ต้องออกตามหาสาเหตุและจัดการหยุดยั้ง หมอกแดงนี้ซะ ก่อนที่จะเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับเก็นโซเคียวไปมากกว่านี้!!
ดาวน์โหลด 

เล่ม 1
เล่ม 2

1 ความคิดเห็น: