วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วง ฉบับการ์ตูน [End] [PDF]

ไตรภูมิพระร่วง อภิปรัชญาทางพระพุทธศาสนา อันว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิดในแดนสาม คือ กามภูมิ อันเต็มไปด้วยความรัก โลภ โกรธ หลง รูปภูมิ แดนแแห่งพรหมอันสุขไร้กามราคะปะปนอรูปภูมิ แดนของพรหมไร้รูป คงเหลือแต่จิตทว่า แม้จุติพรหมแล้ว ก็หาความยั่งยืนไม่ มีแต่พระนิพพานเท่านั้น ที่เป็นอนัตตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น