วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ด้วยแรงพยาบาท [End] [PDF]

ต่อให้ผ่านไปกี่ร้อยปี ข้าจะไม่ลบเลือนความแค้น จะตามอาฆาตตระกูลเจ้าทุกชาติไป!!

1 ความคิดเห็น: