วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ราโอ จอมราชันย์อหังการ [End] [PDF]

เรื่องราวก่อนเข้าภาคหลักของหมัดเทพเจ้าดาวเหนืิอ เป็นเรื่องราวของ ราโอ สมัยยังหนุ่ม และที่มาของกองทัพราโอ และที่มาของฉายา เทพเจ้าแห่งหมัด !!

3 ความคิดเห็น: