วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Rose Hip Rose นางฟ้าสารพัดพิษ [End] [PDF]

ในอดีตที่โลกยังคุกรุ่นด้วยไอสงครามเย็นโลกถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ที่ญี่ปุ่นกรมตำรวจและหน่วยป้องกันประเทศได้คิดค้นแผนการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนี้โดยตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาชื่อว่า ASALLT แต่เมื่อยุคสงครามหมดสิ้นไปหน่วยงานก็ยุติบทบาทไปจนบัดนี้หน่วยงานเหลือเพียงความทรงจำของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นและในอีก 10 ปีต่อมา...

2 ความคิดเห็น: