วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Street Fighter Zero [End] PDF

เนื้อเรื่องในภาคนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องจาก Street Fighter ภาคแรก และเกิดก่อนเหตุการณ์ Street Fighter II ดังนั้นตัวละครในภาคนี้จึ้งดูหนุ่มและดูเด็กขึ้น นอกจากการดีไซด์ของตัวละครยังเป็นแบบตูนเฉดด้วย และในภาคนี้เองก็ได้มีตัวละครจากซีรีย์อื่นๆของ CAPCOM มารวมแจมในภาคนี้ด้วย
อาทิ เช่น Guy จาก ซีรีย์ Final Fight เกมเดินตะลุยแนว 2 D ที่ขึ้นชื่อของ CAPCOM นอกจากนี้ ยีงมีตัวละครเก่าๆ จาก Street Fighter ภาคแรก กลับมาด้วย เช่น Gen, Birdie และ Adon ส่วนเพิ่มเติมก็มี Dan ตัวละครที่ Capcom ตั้งใจสร้างมาเพื่อล้อเลียน Ryo และ Robert 2 พระเอกจากเกมไฟต์ติ้ง Art of Fighting ของ SNK คู่แข่งของ Capcom นั้นเอง
ดาวน์โหลด 

2 ความคิดเห็น: