วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

JUDGE เกมพิพากษา [PDF]

สถานที่ที่คนบาปผู้แบกรับบาปอันใหญ่หลวงทั้ง 7 ความอิจฉาริษยา ความเกียจคร้าน ความตะกละ ความหยิ่งยโส ความละโมภโลภมาก ตัณหาราคะ ความโกรธ ถูกพามารวมกันคือศาลเก่าซ่อมซ่อ มีเพียงวิธีเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ นั่นก็คือถ้าไม่อยากตายก็ต้องหาแพะรับบาปแทน เกมแห่งความตายที่ตัดสินด้วยเสียงข้างมากได้เปิดฉากขึ้นแล้ว...


3 ความคิดเห็น: