วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

Black Paradox มิติพิศวง [End] [PDF]

เรื่องราวใน Black Paradox เป็นเรื่องของคนสี่คนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อจะฆ่าตัวตาย พวกเขาเรียกวิธีนี้ว่า "แบล็ค พาราด็อกซ์" หรือวิธีการเดินทางไปยังสวรรค์เพื่อหนี "ตัวตนอีกคนหนึ่ง"ของพวกเขาเอง แต่หลังจากนั้นพวกเขาไม่ได้แค่พบกับตัวเองอีกคน แต่เป็นการเปิดทางเข้าสู่โลกพิศวงเกินกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ จนเป็นผลให้เกิดเรื่องน่ากลัวตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้2 ความคิดเห็น: