วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

เด็กหญิงขายไม้ขีดไฟ (End) JPG

เงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ มนุษย์มีความปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น แล้วถ้าเพียงแค่จินตนาการแล้วมันเป็นจริงได้ล่ะ ? ริน เด็กหญิงผู้หาบเร่ขายไม้ขีดไฟ  ไม้ขีดไฟซึ่งทำให้จินตนาการของคุณเป็นจริงได้ แต่จะเล่นกับไฟก็จงระวังให้ดีล่ะ "เพราะความปรารถนาที่ไร้ขอบเขตจะกลืนกินคุณจนเหลือทึ้งไว้เพียงเถ้าถ่าน เฉกเช่นเปลวไฟบนหัวไม้ขีด"...
1 ความคิดเห็น: